top of page

1. Škôlkárik a školáčik n.o

Nizna 4

2. Základná škola Jána Amosa Komenského

Rábska 14

3. Základná (spojená) škola sv. Rodiny

Gercenova 10,

4. Súkromná základná skola Felix

Zavarská 9

5. Základná škola Ilava

Medňanská 514/5

6. ZŠ Sokolíkova

Sokolíkova 2

7. Základná škola

Ul.L.Novomeského 11

8. Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača

Štúrova 12

9. Základná škola

Prostějovská ul. 38

10. Základná škola s materskou školou

Hargašova 5

11. Základná škola

Komenského 23

12. Zakladna skola

Nejedleho 8

13. Základná škola Narnia

Okružná 2

14. Základná škola s materskou školou

Alekšince 395

15. Základná škola

Ďumbierska 17

16. Základná škola

Viestova ul.č.1

17. Základná škola Myjava

Štúrova 18

18. Základná škola

Karpatská 8063/11

19. Základná škola

Ing.Kožucha 11

20. Základná škola

Nám. Konkolyho-Thege č.2

21. Špeciálna základná škola-Speciális Alapiskola

Krátka 11

22. ZŠ Topoľčany

Tribečská 1653/22

23. Zakladna skola s MS

Hargasova 5

24. ZŠ Mojzesovo- Černík

Mojzesovo 505

25. Zakladna skola

Vrutocka 4538/58

26. ŠVVP v Spojenej škole internátnej v Námestove

Mila Urbana 160/45

27. ZS . Levice

Il.sv. Michala 22

28. Zakladna skola

Komenskeho 23

29. ZŠ

Dudova 2

30. Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča

Pod kostolom 332/25

31. Základná škola

Školská 192/8

32ŠVVP V ZŠ Petra Škrabáka

UL. Martina Hattalu 2151 

33. ZS s MS

Bardejov 96

34.ZS

Jilemnického 204/11

35. ZS Zeleznicna

Zeleznicna 16

36. ZS Malacky

Záhorácka 1941/95

37. Základná škola Andreja Radlinského

Školská 694

38.CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov

Hrnčiarska 61

39. Spojená škola internátna

Mičurova 364/1

40. ZŠ s MŠ F.J. Fugu

Školská 514

41. ZŠ s MŠ Brehy

Záhumnie 24

42. ZŠ s MŠ BL.Zefyrína

Poštárka 120A

43.ZŠ Hamuliakovo

Dunajská 126/16A

44. ZŠ.sv.Vincenta

Ružomberok Nám. A. Hlinku 1145/22

45. Základná škola na Ul. G. Bethlena

G. Bethlena 41,

46. Základna škola Adely Ostrolúckej 

Školská 341/28

47. Základná škola s materskou školou

Tekovská BreznicaTekovská Breznica č.700

48. ZŠ s MŠVelka

Lehota 433

49. Cirkevna spojena skola - Cirkevna zakl.skola sv.Dominika Savia

Bernolakova 92

50. Základná škola s materskou školou 

Oravská Lesná 299

51. ZŠ Štefana Závodníka

Pružina 408

52. Zakladna skola s materskou školou

Námestie Slovenskeho uč.tovarišstva 15

53. SZS Cenada

Majernikova 60

54. Základná škola Devínska Nová Ves

Ivana Bukovčana 1-3

55. ZŠ,

Školská 3

56. ZŠ Fatranská

Hlavná 82

57. ŠZŠ Hnúšťa

Zápotockého 127

58. ZŠ Fatranská

Hlavná 82

59. ZS s MS Jarovce

Trnkova 1

60. Základná škola sv. Cyrila a Metoda

Bernolákova 18

61., Základná škola s materskou školou Turá Lúka

Tura Luka 131

62. ZS Tbiliska

Tbiliská 7705/4

63. Zš s Mš Soblahov

Soblahov 404

64. ZŠ Kobyly 53

Kobyly 53

65. ZŠ Sv. DOMINIKA SAVIA ZVOLEN

M.M Hodzu 1732/9

66. ZŠ s MŠ Lazany

Školská 423/5

676. Liečebno - výchovné sanatórium

Čakany 7

68. Základná škola

Severná 21

69. ZŠsMŠ Veľký Slavkov

Školská 240

70. ZŠs MŠ

atómová 1

71. ZŠ s materskou školou

Sibírska 39

72. Základná škola

Ul. J. A. Komenského 4

73.Súkromná základná škola Autis

Novomeského 11

74. ZŠ Dlhé Klčovo

Dlhá 43/35

75. ZŠ BREZINA

BREZOVA 138/21

76. ZŠ

Nobelovo námestie 6

77. ZŠ

Kezmarska 28

78. MŠ Pažitná

Pažitná 1016/35

79. Základná škola Jána Amosa Komenskéko

Nová cesta 9

80. Zakladna skola J.D.

Matejovie 539

81. ZŠ

Kysucký Lieskovec č. 208

82. ZŠ s MŠ

Kozárovce 927

83. Základná škola Radovana Kaufmana

Nádražná 955

84. ZŠ s MŠ Plavnica

Plavnica 244

85. ZŠ- P. Kellnera Hostinského

Družstevná 835

86. Súkromná základná škola s Mš

Dolná 48/19

87. Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Komenského 3064/41

88. Základná škola Kruzlova

Kružlová 103

89. Základná škola

Konštantínova 1751/64

90. ZŠ s MŠ

Kľušov 170

91. Základná škola

J. Švermu 6

92. Špeciálna Spojená škola Nová Baňa

Školská 5

93. ZS

Wolkerova 10

94. SZŠ

Bernolákova 21

95. ZŠ

Komenského 13

96. ZS

M.R.Stefanika 30

97. ZS

Nábrežie mládeže 5

98. ZŠ s MŠ Hrabušice

Hlavná 369

99. ZŠ a MS Aleksince

Alekšince 395

100. ŠVVP v SŠ v Zborove

Školská 478

101. ZŠ Pri kríži

Pri kríži 11,

bottom of page