top of page

Škola ako jedna z foriem spoločnosti a jej vplyv na dieťa.