top of page

Prečo môžu mať otcovia iný prístup k výchove ako matky.